Kies uw taal
Gebruiksaanwijzing
Aanmaken nieuwe webpagina
 • Pagina aanmaken:
  • Maak tekstpagina('s) aan. Sla op als "onderwerp.taal.php", "onderwerp.taal.php" enz. in de map "php".
   • onderwerp mag alleen letters, cijfers en "-" bevatten.
   • taal moet "fr", "nl", "en" enz. zijn, in kleine letters.
   • pagina's heten dus b.v. "accueil.fr.php" en "accueil.nl.php".
   In een tekstpagina mag alleen inhoud staan die in een "echte" webpagina tussen de tags <BODY> eninancieel</BODY> staat.
  • Als je plaatjes in je pagina hebt staan, zet die dan in de map "plaatjes/onderwerp". De verwijzing naar een plaatje in de tekstpagina ziet er dan uit als: <img src="/plaatjes/onderwerp/plaatje1.jpg">. Let op: het "/" teken moet voor "plaatjes" staan! Gebruik ook geen "\" i.p.v. "/".
  • Moet er CSS ("Cascading Style Sheet") gebruikt wordem, maak dan een extra bestand "onderwerp.css" aan en zet dat in de map "css".
   In "onderwerp.css" mag alleen dat staan wat in een "echt" stylesheet tussen de tags <STYLE> en </STYLE> staat.
   Let op: Wat er in het stylesheet staat KAN gevolgen hebben voor de weergave van de rest van de pagina!
 • Maak rij aan in tabel "Menu":
  • Taal: "fr", "nl", "en" of "de" (frans, nederlands, engels of duits).
  • Volgorde: Volgorde waarin de menu-knoppen komen te staan.
  • Tekst: Wat in de menu-knop komt te staan, per taal
  • Pagina: De naam van de pagina ("onderwerp", zie hierboven, zonder taal en zo, b.v. "accueil". Let op, er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine letters!
  • Title: Tooltip-tekst die getoond wordt als je met de muis over de menu-knop gaat, per taal.
  • Description: T.b.v. zoekmachine, b.v. Google.
  • Keywords: Ook t.b.v. zoekmachine, b.v. Google.
  • Aktief: Of de menu-knop actief is. Aktief: Niet 0, niet actief: 0.